Obchodné podmienky

Expresné doručenie si môžete pridať do objednávky ako samostatnú položku objednávky.

Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
04.11.2020
Referencie...niektoré zrealizované práce... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Nepremeškajte novinky
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

 

1) Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.Prevádzkovateľom / predávajúcim tovarov a služieb e-shopu www.vysivam.sk je Dana Cepková, Trakovice 453, 91933. 

 2.Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

3.E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.                           

4.Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

5.Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

6.Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnyych dní.

7.Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru a služieb. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Neupravené práva a povinnosti Obchodnými podmienkami sa riadia podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

 

2) Objednávanie tovaru a služieb

Ponúkame Vám možnosť on-line nonstop nákupu priamo z Vašej kancelárie alebo domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailu alebo písomne na našej adrese.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Zároveň ak je to pre daný druh tovaru obvyklé tak aj záručnými listami.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov Vyšívam.sk majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Vyšívam.sk vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle odst.1. týchto podmienok.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

3) Spôsob doručenia a doba dodania   

Tovar zasielame na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, takže v prípade, že nebudete zastihnutí zásielku si môžete prebrať na Vašej pošte v priebehu nasledujúcich 15 dní. 

Tovar dodávame v rámci Slovenskej republiky. 

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 1.000,- EUR (30.126,- SKK), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 4) Dodacia lehota

Dodávky objednaného tovaru a služieb budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 7 až  15 pracovných dní od objednávky. Pri tovare, ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Tovar, ktorý momentálne nie je skladom ale zobrazuje sa, tak na základe Vašej objednávky zaistíme v najbližšom možnom termíne čím sa dodacia doba expedície predĺži o približne 15 pracovných dní. Pri výraznejšom predĺžení expedičnej doby Vás budeme kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie.

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke. Pokiaľ si kupujúci nepraje zaslanie objednávky na viac ako jeden krát vyznačí v objednávke "nerozdelovať zásielku". V takomto prípade mu bude zaslaná objednávka až keď bude všetok dostupný tovar pripravený na odoslanie, okrem tovarov dlhodobo vypredaných alebo tovarou pri ktorých je predpokladaný termín dodania viac ako 30 dní.

5) Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Výška poštovného a balného pri tovare doručeného prostredníctvom Slovenskej pošty je :

4 eur (1.trieda balík) - platba dobierkou

3 eur  (1. trieda balík) - platba pred dodaním 

Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod na použitie (ak si to povaha tovaru vyyžaduje) ako aj ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

Faktúra môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

6) Platby za tovar

Objednaný tovar zasielame slovenskou poštou na adresu udanú zákazníkom v objednávke.

Úhradu za dodaný tovar je možné realizovať

v hotovosti (na pošte) pri preberaní zásielky - platba na dobierku

prevodom na účet Slovenskej sporiteľne:

IBAN    SK6109000000000283142390 

BIC: GIBASKBX

číslo účtu Fio banka :

IBAN SK3983300000002601119575

 

pre prevody v CZK v rámci Českej republiky:

2601119575/2010

Platbu je možno zrealizovať aj prostredníctvom účtu  PAYPAL (podklady k platbe zašleme).

VŽDY AKO VARIABILNÝ SYMBOL UVÁDZAJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY.

 

Tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

 

7) Individuálna ponuka

V prípade rozsiahlejších objednávok vieme vypracovať individuálnu cenovú ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.

8) Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky.

Stornovať objednaný alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zakázku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiťeľa alebo špecialne pre jedného spotrebiteľa.

Ku každej objednávke pristupujume individuálne so snahou výjsť v ústrety kupujúcemu. Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné odoslať nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy písomne, s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu a je potrebné aby bolo odovzdané na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou - originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia (§10 ods.1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár : Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením "*" - hviezdičkou. 

Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam: 

- Tovar by mal byť označený našim kódom (tak ako Vám ho zasielame), podľa čoho ho identifikujeme


- Tovar musí byť nepoškodený iba odskúšany takým spôsobom ako by mu to bolo umožnené v bežnej predajni.

- Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) 

- Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe 

- Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukazateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstupenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

9) Reklamácie a záruka  

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z  predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaví až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Právo na záruku zaniká v prípade, že:

k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo záruky sú taktiež vyňaté chybe, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Záruka sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedené nižšie avšak nie na dobierku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu, nakoľko následná reklamácia už nebude uznaná, keďže Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že tovar je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu:

Dana Cepková, Trakovice 453, 919 33, info@vysivam.sk

10) Vernostný program

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe. 

11) Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Od Vás ako zákazníka, fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČO a DIČ. Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.Zaväzujeme sa Vami poskytnuté osobné údaje zabezpečiť pred ich sprístupneným neoprávneným osobám a neposkytnúť tretej osobe.

Zhrnutie

Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Zaškrtnutím položky , chcem dostávať informácie o akciách a novinkách v procese nákupu nám udeľujete právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli.

Váš súhlas

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. 

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok (VOP). Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto obchodné podmienky (OP) nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.10.2017 a plne nahrádzajú predchádzajúce OP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť OP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Akékoľvek použitie obsahu, vrátanie prevzatia, kopírovania, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov bez súhlasu prevádzkovateľa a majiteľa domény www.vysivam.sk je zakázané.